MARKAZ VA BO‘LIMLAR

BO'LIMLAR

O'QUV-USLUBIY BO'LIM

ICHKI NAZORAT VA MONITORING SEKTORI

MOLIYA VA IQTISOD ISHLARI BO’LIM

MAGISTRATURA BO'LIMI

AVTOMATLASHGAN TELEFON STANSIYASI

MOLIYA VA REJALASHTIRISH BO‘LIMI

DEVONXONA VA ARXIV

TA’LIM SIFATINI NAZORAT QILISH BO‘LIMI

HISOBXONA

ILMIY TADQIQOT VA ILMIY PEDOGOGIK KADRLAR TAYYORLASH BO‘LIMI

TIBBIY BO‘LIM

XODIMLAR BO‘LIMI

MUSIQIY TEATR-STUDIYASI

AMALIYOT BO‘LIMI

MARKETING BO‘LIMI

FUQARO MUDOFAASI VA MEHNATNI MUHOFAZASI BO‘LIMI

FONOTEKA

HUQUQSHUNOS

XALQARO ALOQALAR BO‘LIMI

TAHRIRIY NASHRIYOT BO‘LIMI

MARKAZLAR

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI MARKAZI

AXBOROT-RESURS MARKAZI

KENGASHLAR