Me’yoriy huquqiy hujjatlar

  O‘zbekiston davlat konservatoriyasi o‘z faoliyatida O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, Oliy Majlis palatalarining qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari, qarorlari va farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasining ta’limga doir qarorlari va farmoyishlari, Madaniyat vazirligi va Oliy,  va o‘rta maxsus ta’lim vazirliklarning normativ-huquqiy hujjatlari, konservatoriya Nizomi va boshqa me’yoriy hujjatlarga amal qiladi.