Ilmiy jurnallar

    O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 8-avgustdagi  PQ-3178 sonli Qarori ilovasiga muvofiq “MUSIQA” ilmiy-uslubiy jurnal O‘zbekiston Matbuot va axborot agentligining 24-noyabrda GUVOHNOMASI olindi va faoliyati boshlandi. Ushbu jurnalni 2019 yildan OAK tassarrufidagi Respublika jurnallari ro‘yxatiga kiritildi.

Hozirgi kunda mazkur jurnalning elektron varianti xalqaro Scopus platformasida “Euroasian Music Science Journal” faoliyat olib bormoqda.