«Ustoz-shogird» maktabi

O‘zbekiston davlat konservatoriyasida «Ustoz-shogird» maktabi tarixiy jarayonlar bilan chambarchas bog‘liq holda rivoj topgan. Ushbu tarixiy voqe’likda hozirgi kunga qadar ustozlar faoliyat olib bormoqdalar.