Qabul monitoringi

2018/2019 o‘quv yilida O‘zbekiston davlat konservatoriyasi bakalavriati bo‘yicha

abiturientlardan tushgan arizalar haqida

MA’LUMOT

sana «10» iyul 2018 y.
OTM nomi Qabul rejasi (k/m.s.) Tushgan arizalar soni (o‘qitish tillari bo‘yicha) shu jumladan, muddatli harbiy xizmatni o‘tab, harbiy qism qo‘mondonligining tavsiyanomasi bilan hujjat topshirgan abiturientlar soni Tanlov ko‘rsat-kichi (konkurs)
o‘zbek rus Jami 2018 yil jami 2017 yil shu kunga jami o‘zbek rus Jami
kund. maxsus sirtqi kund. maxsus sirtqi kund. maxsus sirtqi kund. maxsus sirtqi kund. maxsus sirtqi kund. maxsus sirtqi
41 O‘zbekiston davlat konservatoriyasi 325 1248 0 153 0 1401 0 1401 1471 3 0 0 0 0 0 4,31

2018/2019 o‘quv yilida O‘zbekiston davlat konservatoriyasining ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha

abiturientlardan tushgan arizalar haqida

MA’LUMOT

sana «10» iyul 2018 y.
Oliy ta’lim muassasasi,
ta’lim yo‘nalishi nomi
Qabul rejasi
(k/m.s.)
Tushgan arizalar soni (o‘qitish tillari bo‘yicha)
o‘zbek rus Jami
kunduzgi maxsus
sirtqi
kunduzgi maxsus
sirtqi
kunduzgi maxsus
sirtqi
shifri nomi
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
  O‘zbekiston davlat konservatoriyasi  
1 5111073 Kasb ta’limi: vokal san’ati 9 35 4 39
2 5111074 Kasb ta’limi: cholg‘u ijrochiligi 16 64 15 79
3 5150100 Bastakorlik san’ati 10 14 3 17
4 5150201 San’atshunoslik: musiqashunoslik 15 29 8 37
5 5150501 Dirijyorlik: akademik xor dirijyorligi 13 35 5 40
6 5150502 Dirijyorlik: opera-simfoniya dirijyorligi 2 3 3
7 5150503 Dirijyorlik: harbiy (damli) orkestr dirijyorligi 2 2 2
8 5150504 Dirijyorlik: xalq cholg‘ulari orkestri dirijyorligi 2 6 6
9 5150505 Dirijyorlik: estrada orkestri dirijyorligi 1 2 2
10 5150601 Vokal san’ati: akademik xonandalik 18 70 15 85
11 5150602 Vokal san’ati: an’anaviy xonandalik 18 193 193
12 5150603 Vokal san’ati: estrada xonandaligi 19 123 20 143
13 5150604 Vokal san’ati: xor xonandaligi 15 34 8 42
14 5150701 Cholg‘u ijrochiligi: fortepiano (organ) 30 60 25 85
15 5150702 Cholg‘u ijrochiligi: torli cholg‘ular (skripka, alt) 9 24 15 39
16 5150703 Cholg‘u ijrochiligi: torli cholg‘ular (violonchel, kontrabas) 6 4 2 6
17 5150704 Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (fleyta, goboy) 6 22 3 25
18 5150705 Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (klarnet, fagot) 6 15 1 16
19 5150706 Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (valtorna, truba) 6 14 3 17
20 5150707 Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (trombon, tuba) 5 9 2 11
21 5150708 Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (zarbli cholg‘ular) 2 7 3 10
22 5150709 Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (nay-qo‘shnay, bayan-akkordeon) 6 20 3 23
23 5150710 Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (chang) 5 14 14
24 5150711 Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (rubob prima, qashqar va afg‘on rubobi) 10 68 68
25 5150712 Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (dutor, dutor bas, dutor kontrabas) 11 56 56
26 5150713 Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (zarbli cholg‘ular) 2 22 22
27 5150714 Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (g‘ijjay, g‘ijjak alt) 7 22 22
28 5150715 Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (g‘ijjak qobuz-bas, g‘ijjak qobuz-kontrabas) 5 10 10
29 5150716 Cholg‘u ijrochiligi: an’anaviy cholg‘ular 21 154 154
30 5150717 Cholg‘u ijrochiligi: estrada cholg‘ulari (saksafon) 3 8 8
31 5150718 Cholg‘u ijrochiligi: estrada cholg‘ulari (trombon) 3 2 2
32 5150719 Cholg‘u ijrochiligi: estrada cholg‘ulari (truba) 3 9 9
33 5150720 Cholg‘u ijrochiligi: estrada cholg‘ulari (gitara) 3 9 3 12
34 5150721 Cholg‘u ijrochiligi: estrada cholg‘ulari (gitara bas) 3 3 2 5
35 5150722 Cholg‘u ijrochiligi: estrada cholg‘ulari (zarbli cholg‘ular) 3 8 2 10
36 5150723 Cholg‘u ijrochiligi: estrada cholg‘ulari (fortepiano) 5 27 4 31
37 5151400 Texnogen san’at (musiqiy ovoz rejissyorligi) 25 51 7 58
OTM BO‘YIChA JAMI 325 1248   153   1401