Doktorlik avtoreferatini tayyorlash va rasmiylashtirish

Dissertatsiya avtoreferati matnining rasmiylashtirilishiga qo‘yiladigan talablar

 

Falsafa doktori (RhD) dissertatsiyasi avtoreferati o‘zbek va rus yoki ingliz tillarida 2 bosma taboq, har bir tilda 1 bosma taboq hajmda tayyorlanib, uning uchinchi tildagi (ingliz yoki rus) qisqacha mazmuni ham beriladi.

Fan doktori (DSs) dissertatsiyasi avtoreferati o‘zbek va rus yoki ingliz tillarida 3 bosma taboq (har bir tilda 1,5 bosma taboq) hajmda tayyorlanib, uning uchinchi tildagi (ingliz yoki rus) qisqacha mazmuni ham beriladi.

Ijtimoiy-gumanitar fanlar sohasidagi dissertatsiya avtoreferatining hajmi ko‘pi bilan 30 foizga oshirilishi mumkin.

Dissertatsiya avtoreferati quyidagi texnik talablarga muvofiq tayyorlanadi va risola shaklida chop etiladi: matn A4 formatdagi standart qog‘oz varag‘ining bir tomonida joylashtiriladi;

matn 1 qator oralig‘ida (“одинарный”) yozilishi lozim.

Har bir bet: yuqoridan va pastdan 2 sm; chapdan 3 sm; o‘ngdan 1,5 sm hoshiyaga ega; xatboshi 1 sm ga teng va bir xilda bo‘ladi; risolaning o‘lchami 21 x 14,5 sm bo‘ladi.

Betlar asosiy muqovadan boshlab oxirgi varaqgacha izchil ketma-ketlikda raqamlanadi. Betning tartib raqami varaqning pastki o‘ng burchagida «5» raqamidan boshlab yoziladi. Asosiy muqova va uning orqa tomoni hamda ichki muqovalar va ularning orqa tomonlariga tegishli betning raqami qo‘yilmaydi.

Dissertatsiya avtoreferati tarkibiy qismlarining bosh sarlavhalari («Mundarija», «Kirish (dissertatsiya annotatsiyasi)», «Dissertatsiyaning asosiy mazmuni», «Xulosa», «E’lon qilingan ishlar ro‘yxati») bosh harflarda yoziladi. Ularning tagidan 12 o‘lchamli («pt») oraliq qoldirilishi kerak.

Mazkur Qoidalar O‘zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport davlat qo‘mitasi, Madaniyat vazirligi, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, Sog‘liqni saqlash vazirligi, Xalq ta’limi vazirligi, Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi, Fanlar akademiyasi, Fan va texnologiyalar agentligi bilan kelishilgan.