Apellyatsiya tartibi

Abiturientlar tomonidan kasbiy (ijodiy) imtixon natijalari bo’yicha universitet qabul komissiyasining apellyatsiyalar bilan ishlash hay’atiga natijalar e’lon qilingandan kundan boshlab 24 soat davomida murojaat qilishlari mumkin. Murojaat mazmunida faqat o’zining ballari haqida bo’lsa qabul qilinadi, lekin boshqa abiturientlar haqida yozilgan shikoyat arizalari qabul qilinmaydi.