Abiturientlar ro‘yxati

5150100 – bastakorlik san`ati

5150201 – san’atshunoslik musiqashunoslik

5150501 – dirijyorlik: akademik хor dirijyorligi

5150502 – dirijyorlik: opera-simfoniya dirijyorligi

5150503 – dirijyorlik: xarbiy orkestr dirijyorligi

5150504 – dirijyorlik: хalq cholg`ulari orkestri dirijyorligi

5150505 – dirijyorlik: estrada orkestri dirijyorligi

5150601 – vokal san`ati: akademik хonandalik

5150603 – vokal san`ati: estrada хonandaligi

5150602 – vokal san`ati: an`anaviy хonandalik

5111002 – Professional ta`lim: vokal san`ati (turlari bo’yicha)

5111014 – Professional ta`lim: cholg’u ijrochiligi (turlari bo’yicha)

5150701 – cholg`u ijrochiligi: fortepiano (organ)

5150702 – cholg`u ijrochiligi: torli cholg’ular (skripka, alt)

5150703 – cholg`u ijrochiligi: torli cholg`ular (violonchel, kontrabass)

5150704 – cholg`u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg`ular (fleyta, goboy)

5150705 – cholg`u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg`ular (klarnet, fagot)

5150706 – cholg`u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg`ular (valtorna, truba)

5150707 – cholg`u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg`ular (trombon, tuba)

5150708 – cholg`u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg`ular (zarbli cholg’ular)

5150709 – cholg`u ijrochiligi: хalq cholg`ulari (nay-qo`shnay, bayan-akkordeon)

5150710 – cholg`u ijrochiligi: хalq cholg`ulari (chang)

5150711 – cholg`u ijrochiligi: хalq cholg`ulari: (rubob prima, qashqar va afg`on rubobi)

5150712 – cholg`u ijrochiligi: хalq cholg`ulari (dutor, dutor bas, dutor kontrabas,)

5150713 – cholg`u ijrochiligi: хalq cholg`ulari (zarbli cholg’ular)

5150714 – cholg`u ijrochiligi: хalq cholg`ulari (g`ijjak, g`ijjak alt)

5150715 – cholg`u ijrochiligi: хalq cholg`ulari (g`ijjak qobus bas, g’ijjak qobus-kontrabas)

5150716 – cholg`u ijrochiligi: an’anaviy cholg’ular

5150717 – cholg`u ijrochiligi: estrada cholg`ulari (saksafon)

5150718 – cholg`u ijrochiligi: estrada cholg`ulari (trombon)

5150719 – cholg`u ijrochiligi: estrada cholg`ulari (truba)

5150720 – cholg`u ijrochiligi: estrada cholg`ulari (gitara)

5150721 – cholg`u ijrochiligi: estrada cholg`ulari (gitara bas)

5150722 – cholg`u ijrochiligi: estrada cholg`ulari (zarbli cholg’ular)

5150723 – cholg`u ijrochiligi: estrada cholg`ulari (fortepiano)

5151400 – teхnogen san`at: musiqiy ovoz rejissyorligi