Musiqa tarixi va tanqid kafedrasi

 

  Kasimxodjaeva Saida Batirovna
Ilmiy darajasi va unvoni: Dotsent
Lavozimi: Bo‘lim boshlig‘i
Qabul vaqtlari: Seshanba – juma
Tel.: +998909969123
E-mail: 9969123@gmail.ru

​​

Musiqa tarixi va tanqid KAFEDRASI

Musiqatarixivatanqidikafedrasimusiqanazariyasifakultetitarkibida 1947-yiltashkiltopdi. Kafedrailmiysalohiyatiningrivoji, uningprofessionalo’sishi, ilmiy-uslubiybazasiningshakllanishidaquyidagiolimlarvapedagoglaro’zhissalariniqo’shdilar: Y.Romanovskaya, A.Kotlyarovskiy, Y.Pekker, I.Karelova,

N.Orlov, S.Veksler, V.Golovina, T.Golovyans, N.Yanov-Yanovskaya, V.Plungyan, Yu.Nosirovavaboshqalar. Buyerdao’zbekfolkloristikasirivojigao’zhissasiniqo’shganmusiqashunosvaetnografY.Romanovskayaningo’mibeqiyosdir.

 

Kafedra professor-o’qituvchilartarkibiningyuqoridarajaliilmiysalohiyatgaegabo’lganligibilan ham ahamiyatlidir. Musiqatarixivatanqidikafedrasihardoimmusiqafanivapedagogikasidailg’orbo’lib, qatorilmiyvaijodiytadbirlamiuyushtirishdatashabbuskorlikqiladi.

Kafedragaquyidagipedagoglar: Ya.Pekker, N.Orlov, S.Veksler, T.G’ofurbekov, R. Yunusov, Yu.Nosirova, I.Galushenko, G.Tursunova,

Mamadjanova, Sh.Ganixanovalarrahbarlikqilganlar.

2014-yildan kafedragasan’atshunoslikfanlarinomzodi, dotsentS .Qosimxo’jayevarahbarlikqilibkelmoqda.

 

Kafedradaquyidagimusiqashunosolimlartalabalargamusiqasan’atiirlarinio’rgatibkelmoqdalar:I.G’ofurbekov, , Yu.Nosirova, I.Galushenko, Mamadjanova, G.Tursunova, R.Tursunova, M. Abrarova, G.Umarova.

2009-yildan boshlabkafedra «Musiqatarixivatanqidi» deb yuritilaboshlandi. Bu esauningko’pqirralifaoliyatiniyaqqolko’rsatdi. Kafedradama’ruzalaro’qilishibilanbirga, quyidagifanlarbo’yichaamaliymashg’ulotlarolibboriladi: umumiymusiqatarixi, musiqatanqidiilmiyasoslari, kinosan’ati, radio vatelevidenie, radio va telejumalistika asoslari, .imaliy-musiqa janri nazariyasi tarixi va boshqalar. Kafedrada 2 ta doktorlik, 4) ta nomzodlikva 34 ta magistrlikdissertatsiyaishlarihimoyaqilingan. Kafedraqatorloyihalar, tanlovlarvafestivallar, konferensiyavadavrauhbatlarinio’tkazibkelmoqda. Professor-o’qituvchilartomonidandarslarsliklar, o’quvqo’llanmalari, ilmiymaqolalarto’plami chop etishbilanbirga, ma’naviy-ma’rifiyishlar ham yuksakdarajadaolibborilmoqda. Kafedratashabbusibilano’tkazibkelinayotgan «O’zbekistonvaYaponiya: madaniydialoglar» xalqarokonferensiyasi, Yevroittifoqhamkorligidagi • Musiqiyoltinmarafon» festivali, «Yilnoma» ilmiymaqolalarto’plami, pedagogvatalabalamingxalqarokonferensiyasikabitadbirlamie’tirofetishirnizmumkin.

Bo‘limning tuzilmasi


Kafedra BMFAXXD fakulteti tarkibiga kiradi

 Kafedra professor-o‘qituvchilari
 

 

Qosimxodjaeva S.B

dotsent

   

G‘ofurbekov T.B.

professor

 

Nasirova Yu.M.

prоfessоr

 

   

Galushenko I.G.

 prоfessоr

Mirhaydarova Z.M.

Katta o‘qituvchi

 

Mamadjanova E.U.

dоtsent

 

Tursunova G.A.

dоtsent

 

Tursunova R.A.

dоtsent

  Gulzarova I.S.

dоtsent

 

Abrarova M.F.

katta o’qituvchi

  Budarina A.G.

Katta o‘qituvchi

 

Umarova G.M.

katta o’qituvchi

Qo‘shimcha ma’lumotlar

Bo‘limning yutuqlari, amalga oshirilayotgan ishlar, rejalar, hisobotlar, monografiyalar, o‘quv uslubiy ishlar va. h.k.

Kafedrada:
1 fan doktori,
8 san’atshunoslik fanlari nomzodlari – ilmiy darajaga,
4 professor,
6 dosent – ilmiy unvonga ega.
Ilmiy salohiyat 78,6%,
O‘rtacha yosh 44

Kafedrada:
1ta (DSc) Sh.Sh.Ganixanova ,
2ta (PhD) X.S.Xaydarov ,G.Bekmuradova tayanch doktoranturada ,
8ta(PhD) mustaqil tadqiqotchi tahsil olmoqda.
4ta (DSc) doktorlik mavzui OAK ro‘yhatida e’lon qilingan.

Joriy o‘quv yilida:
M.Abrorova, V.Zokirova himoyalari
OAK tomonidan tasdiqlandi.
F.Muxamedova, A.Budarina dissertasiyalari seminarga

R.Tursunova dissertasiyasi yakunlanmoqda

Monografiyalar:
I.S.Gulzarova: “Eldar Azimov. Dirijyor s imenem”
Yu.M.Nosirova:”Evolyusiya prinsipov pretvoreniya folklora v uzbekskoy opere”.
T.B.G‘ofurbekov: “ Musiqa mening borlig‘im”
E.O‘.Mamajanova “Traditionalmusicoftheuzbeks”

 

Darslik va o‘quv qo‘llanmalar:
Yu.M.Nosirova “Rus musiqasi tarixi”
S.Begmatov,S.Qosimxo‘jaeva,Sh.ibragimova

“San’atshunoslikka kirish”
G.Tursunova ,R.Tursunova “Jahon musiqasi tarixi”
G.Tursunova “Kino televidenie va radio san’ati”
Noveyshaya istoriya Uzbekistana. 2018 y .Musiqa bo‘limi .S.B.Qosimxo‘jaeva

Hamkorlik:
1.O‘zbekiston kompozitorlari va bastakorlari uyushmasi bilan tizimli ravishda “Muloqat”, “Davra suhbati”, “Ijodiy uchrashuvlar” o‘tkaziladi.
2. Farg‘ona san’at kolleji bilan hamkorlikda DAKa’zoligi va  raisligi, darsliklarga taqrizlar, nashrlar.