“Milliy cholg‘u” ilmiy ishlab-chiqarish eksperimental laboratoriyasi