Maxsus fortepiano kafedrasi

 

  GUMAROV MARAT VASILEVICH
Ilmiy darajasi va unvoni: Professor
Lavozimi: Kafedra mudiri
Qabul vaqtlari: shanba (10:00-1400)
Tel.: +99893 397 11 59
E-mail: gumarov59@mail.ru

 Kafedra tarixi

Maxsus fortepiano kafedrasini boshqargan ilk pianinochi, Moskva konservatoriyasining ko’zga ko’ringan pedagogi, mashhur ijrochi, sobiq ittifoq xalq artisti, dotsent S.Kozlovskiy edi.

1938-yili kafedrani Leningrad fortepiano maktabi vakili B.Volmon boshqara boshladi.

1944-yili kafedra Kiyev konservatoriyasi professori K.Mixaylov, 1945-yildan 1948-yilgacha kafedraga professor T.Kotlyarevskaya rahbarlik qildi. 1948-yili kafedrani professor A.Birmak boshqardi. Bu zabardast olimlarning har ikkalasi ham Leningrad konservatoriyasi vakillari edi. So’ngra, biroz muddat kafedrani Leningrad fortepiano maktabi vakili V.Slonimo boshqardi.

1958-yildan 1973-yilgacha kafedraga Maskva konservatoriyasini bitirgan A.Litvinov rahbarlik qildi. 1973-1987-yillari maxsus fortepiano kafedrasida O’zbekiston va Qoraqolpog’istonda xizmat ko’rsatgan artist professor O.Yusupova rahbarlik qildi. So’ngra dotsent G.Kalmikova 2013-yildan maxsus fortepiano kafedrasiga aylantirilgan jamoani 1971-yildan O’zbekiston va Qoraqolpog’istonda xizmat ko’rsatgan san’at arbobi, prof. A.Gekkelman, so’ng, dotsent N.Sinsadze, 2010-yildan boshlab esa professor S.G’afurovalar boshqarishdi. Hozirda kafedraga tajribali pedagog,professor M.Gumarov rahbarlik qilmoqda.

Ayni paytda kafedrada O’zbekiston va Qoraqolpog’istonda xizmat ko’rsatgan san’at arbobi O.Yusupova (V.Belova va N.Ratsker shogirdi), A.Sharipova (L.Oborina va P.Missnel shogirdi), N.Polatxanova (A.Litvinova,A.Gekkelman shogirdi), M.Gumarov (G.Kalmikova va O.Yusupova shogirdi), N.Lebedova (N.Yemelyanova shogirdi),G.G’ulomova(A.Litvinova,A.Gekkelman shogirdi), E.Mirqosimova (E.Verseladze shogirdi), Z.Muhammadjoniva (O.Yusupova shogirdi), dotsent M.Fayzieva (G.Kalmikova va M.Aminova (R.Karimova, Yu.Kenzer va L.Rayzman shogirdi), kata o’qituvchi R.Polvonov (V.Doljenkova shogirdi), o’qituvchilar E.Mirzakomolova (O.Yusupova va M.Gumarov shogirdi), V.Umarova (N.Polatxanova shogirdi) L.Kabduraxmonova (N.Po’latxanova shogirdi), F.Muxamedova (S.Gafurova shogirdi), R.Abdunazarov (M.Gumarova shogirdi), N.Husanova (O.Yusupova shogirdi)lar faoliyat yuritib kelmoqda.

Kafedra bakalavriat ta‘lim yo‘nalishi

 • 5150700 – Cholg‘u ijrochiligi (fortepiano (organ))

Kafedra magistratura mutaxassiligi

 • 5А150701 – Fortepiano (organ)

Kafedrada o‘qitiladigan fanlar

Bakalavr yo‘nalishi uchun

 1. Fortepiano (organ) ijrochiligi
 2. Fortepiano ansambli
 3. Nota o’qish malakasi
 4. Sahna ijrochilik mahorati
 5. Organ sinfi

Magistratura mutaxassisligi uchun

 1. Fortepiano (organ)
 2.  Fortepiano ansambl san’ati
 3. Ijro dasturini tayyrlash

Kafedra professor-o‘qituvchilari

 1. Yusupova Ofeliya Yunusovna – professor;
 2. SHaripova Adiba Raufovna – professor;
 3. Polatxanova Nargiz Shamilyevna – professor;
 4. Gafurova Sayyora Akmalovna, – professor (shtatli o’rindosh);
 5. Gulyamova Gulg’zamon Xamidovna – dotsent;
 6. Lebedeva Natalg’ya  Semyonovna – dotsent;
 7. Mirkosqmova Elg’mira Zukrullaevna – professor v.b.;
 8. Fayzieva Madina  Muxsinovna – dotsent;
 9. Aminova  Munira Tursunxodjaevna – dotsent;
 10. Mirzakamalova Elg’nura Rustamovna – katta o’qituvchi;
 11. Palvanov Raxmet Saparbayevich – katta o’qituvchi;
 12. Umarova Vasilya Alisherovna – o’qituvchi;
 13. Muxamedova Feruza – o’qituvchi (shtatli o’rindosh);
 14. Kabduraxmanova Luiza Baxtiyarovna – katta o’qituvchi;
 15. Xusanova Nigora – o’qituvchi;
 16. Abdunazarov Ravshan Raimovich – o’qituvchi (shtatli o’rindosh).

Kafedraning sobiq professor-o‘qituvchilari

 1. Rudolf Kerer – professor;
 2. Afanasiyev – professor;
 3. Gekkelman- professor;
 4. Zinzadze – professor;
 5. Nalbandyan- professor;
 6. Kalmikova- professor;
 7. Kenzer- professor;

Kafedraning hamkor tashkilotlari

 • O’z. DK qoshidagi akademik litseyi
 • O’z. DK qoshidagi Uspensky nomidagi akademik litseyi
 • O’z. DK qoshidagi Glier nomidagi akademik litseyi

Kafedra professor-o‘qituvchularining nashrlari

Ilmiy maqolalar ro‘yxati

2017

 1. N. Polatxanova “Klod Debyssi – Sevinch oroli “ Ёшлар маънавиятини юксалтиришда мусиўа санъатининг ўрини ва аҳамияти” Т., 2017, Республика Илмий-амалий анжума

 2016

 1. Аминова М.Т Сехрли Органун, Таффаккур №1, 2016;

2.Гумаров М.В. – Сонатина Д.Лигетти для фортепиано в четыре руки в классе ,,Фортепианного ансамбля”.”Фортепиано махсус фанларининг ўқитиш услубиятини замонавий талаблари”, Т., 2016.3-7-бетла;

3.Шарипова А.Р. – Произведения крупной формы композиторов Узбекистана в классе специального фортепиано. ”Фортепиано махсус фанларининг ўқитиш услубиятини замонавий талаблари”, Т., 2016.19-24-бетлар;

4.Лебедева Н.С. – “Вечные движения” франсисапуленка: путь к познанию современной музыки. ”Фортепиано махсус фанларининг ўқитиш услубиятини замонавий талаблари”, Т., 2016.41-48-бетлар;

5.Миркасимова Э.З. – Этюды М.Атаджанова в классе специального фортепиано. ”Фортепиано махсус фанларининг ўқитиш услубиятини замонавий талаблари”, Т., 2016.48-53-бетлар;

6.Гулямова Г.Х. – Новые пути в развитии концертного жанра (на примере концертино для фортепиано с оркестром артура онеггера) ”Фортепиано махсус фанларининг ўқитиш услубиятини замонавий талаблари”, Т., 2016.59-62-бетлар;

7.Файзиева М.М. – Фортепианная соната  М.Атаджанова. ”Фортепиано махсус фанларининг ўқитиш услубиятини замонавий талаблари”, Т., 2016.79-84-бетлар;

8.Мухамедова Ф. – Путь к мастерству (Штрихи к творческому портрету Э.З.Миркасымовой. ”Фортепиано махсус фанларининг ўқитиш услубиятини замонавий талаблари”, Т., 2016.84-90-бетлар;

9.Палванов Р.С. – О фортепианном стиле Гаипа Демесинова. ”Фортепиано махсус фанларининг ўқитиш услубиятини замонавий талаблари”, Т., 2016.99-102-бетлар;

10.Кабдурахманова Л.Б. – Об образной сфере симфонических впечатлений для фортепиано с оркестром “Ночи в садах Испании”.”Фортепиано махсус фанларининг ўқитиш услубиятини замонавий талаблари”, Т., 2016.119-122-бетлар;

11.Умарова В.А. – Узбекское фортеианное искусство за годы независимосьти: достижения,перспективы. ”Фортепиано махсус фанларининг ўқитиш услубиятини замонавий талаблари”, Т., 2016.127-129-бетлар;

12.Мирзакамалова Э.Р. – Концертные произведения для фортепиано и камерного оркестра Рустама Абдуллаева в формировании творческого мышления пианиста. ”Фортепиано махсус фанларининг ўқитиш услубиятини замонавий талаблари”, Т., 2016.129-132-бетлар;

 1. Н.Полатханова. Морис Равель “Суворий ўйини” Т., 2016 Республика Илмий-амалий анжуман. “Фортепиано махсус фанларнинг ўқитиш услубларини ўқитишнинг замонавий талаблари”.
 2. Н.Полатханова. Особенности стилистически фортепанных сочинений композиторов Узбекистана. М., 2016. Проблемы современной науки и образования 2016. № 38. Научно-методический журнал. (халқаро мақола).

2014

 1. Юсупова О. Ю. “Мусиқа ижрочилиги ва педагогикаси масалалари” ,                                      Т., 2014, “Мусиқа ижрочилиги ва педагогикаси масалалари”  Туплам VIII, 39-45 бетлар;
 2. Гафурова С.А. “Исполнительская поэтика фортепианного цикла Фантазии ор.116 Й. Брамса” Т., 2014,“Мусиқа ижрочилиги ва педагогикаси масалалари” Туплам VIII 153-161 бетлар;
 3. Лебедева Н.С. “Исполнительские и педагогические принципы Н.Б. Рецкер” ,Т., 2014,“Мусиқа ижрочилиги ва педагогикаси масалалари” Туплама VIII, 45-48 бетлар;
 4. Мухамедова Ф.Н. “Ўзбек куйлари Арам Хачатурян ижодида” (“Кларнет, скрипка ва фортепиано учун Трио” асари мисолида), Т., 2014, “Мусиқа ижрочилиги ва педагогикаси масалалари” Туплама VIII, 185-188 бетлар;

5.Гумаров М. В. «Легенда о шёлковом пути» для двух роялей Л. Муждабаевой :Новое в узбекской ансамблевой музыке», Т., 2014 «Гармонично развитое поколение – условие стабильного развития республики Узбекистан» Туплама 2, 201-205 бетлар.

 2013

 1. Файзиева М.М. “Из опыта подготовки студентов – пианистов к международным конкурсам” “Мустақил Ўзбекистон санъати халқаро маданиятлар чорраҳасида”, – Т.: “San’at” журнали нашриёти, 201 –94-98 бетлар;
 2. Гумаров М. В. “ Stylistic features of Dierd Ligeti’s piano creativity«European applied sciences», №5, vol.1,Stuttgart, Germany, 88-90 бетлар;
 1. Quronbekov A. Билимга чанқоқ иқтидорли талабаларни тарбиялаш бош вазифамиз. “Шарқшуносликнинг долзарб масалалари” иқтидорли ёшлар илмий анжумани материаллари, Т., 2011.3-4-бетлар;
 2. QuronbekovA. Форс тилидаги фонетик ўзгаришлар.“Шарқшунослик” №1. Т., 2011.3-9 бетлар;
 3. QuronbekovA. Камолот намунаси.“Шарқ машъали” № 1. Т., 2011.53-56 бет.

2011

 1. С. Гафурова “Консерватория пианиночи-талабаларини маданий-бадиий ривожлантириш масаласига доир”. , Т., 2011, Йилнома,77-82 бетлар;

2.. Э. Миркасымова “О фортепианном  цикле “Соприкосновение” М. Атаджанова Т., 2011, Йилнома,112-118 бетлар;

 1. М. Файзиева «2-я баллада Ф. Листа: опыт исполнительского прочтения», Т., 2011, Йилнома,194-108 бетлар;
 2. Г. Гулямова «Работа над полифоническими циклами С. Франка в классе специального фортепиано», Т., 2011, Йилнома,108 -112 бетлар;
 3. О творческом процессе в исполнительской интерпритации «Приглашение к танцу» К.М.Вебера. Т., 2011, Йилнома, 147-151 бетлар.

2010

 1. С.Гафурова. Баркамол шахсни шакллантиришда Ф.Шопен мусиқасининг роли. Т., 2010, Йилнома, 250-254 бетлар;
 2. М.Гумаров. Второй концерт для фортепиано с оркестром Валерия Сапарова (опыт исполнительского анализа). Т., 2010, Йилнома, 254-258 бетлар;
 3. М.Файзиева. О фортепианном концерте Хуршиды Хасановаой. Т., 2010, Йилнома, 258-262  бетлар;
 4. Г.Гулямова. Квинтдециптет DSCH Дмитрия Вреласа: новый взгляд на традицию. Т., 2010, Йилнома, 275-280 бетлар;
 5. Э.Миркасымова. Работа над циклом прелюдий в классе специального фортепиано на примере цикла «24 прелюдии» А.Хашимова.  Т., 2010, Йилнома, 297-301 бетлар.
 6. Н.Полатханова. Ф.Шубертнинг «Дарбадар» номли фантазиясининг ижро интерпритацияси масаласига доир. Т., 2010 Йилнома.

 2009

 1. А Шарипова Аудиозапись как метод совершенствования исполнительских навыков в работе со студентами, Т., 2009, Йилнома, 29-33 бетлар;
 2. Н. Полатханова «Ночной Гаспар» М. Равеля проблеме образного мышления пианиста, Т., 2009, Йилнома,16-22 бетлар;
 3. Г Гулямова Симфоническая поэма «Джинны» для фортепиано с оркестром С. Франка  и её исполнительская интерпретация, Т., 2009, Йилнома,39-44 бетлар;

4.М. Аминова Некоторые советы начинающим органистам, Т., 2009, Йилнома,54-57 бетлар;

 1. Н. С. Лебедева Фортепианная музыка Э. Денисова, 2009, Йилнома,145-149 бетлар;
 2. Э. Миркасымова Силуэты композиторов XXвека в фортепианных миниатюрах Дм. Янов-Яновского, , 2009, Йилнома, 358-367 бетлар.

 

O‘quv-uslubiy ishlar ro‘yxati

2017

 1. «Ozbekiston kompozitorlarning fortepiano asarlarida metro-ritm xususiyatlari» Ўқув қўлланма Т.2017 й.117 б.т Н. Полатхвнова Н.Ш.
 2. “Инструментальнқе концерты И. С. Баха в классе специального фортепиано” Ўқув қўлланма Т.2017 й.104,0 б.т Гафурова С. А.

2016

 1. “Аспекты исполнительской интерпретации современнқх фортепианнқх циклов композиторов Узбекистана” Ўқув қўлланма Т.2016 й.95 б.т Миркасымова Э. З.

2015

1.”Forepiano va orkestr uchun yozilgan o’zbekiston kompozitorlarining asarlari: ijro talqini masasalari” Т.2015 й.160 б.т Gulyamova G. X.

2014

 1. “Сонаты В.Сильвестова в классе специального фортепиано” Учебное пособие, Т.2014 й.63 б.т Файзиева М. М.
 2. «Преломление» Т.2014 й.105 б.т Шарипова А. Р.

2013

 1. Педальные упражнения для органа Учебное пособие,  Т.2013 й.105 б.т Аминова М.
 2. Фортепианные концерты Г. Мушеля в классе специального  фортепиано ,  Т.2013 й.105 б.т Лебедева Н. С.

2011

 1. “Otajonov konsertlari mahsus fortepiano sinfida” Ўқув қўлланма. – Т.:, 2011. –140 б.т., Faizieva Madina

2010 

 1. Фортепианные сочинения Дьёрдя Лигети в контексте современного музыкального искусства. Т.2010 й.85 б.т Гумаров М, В.

2009

 1. Habibullo Rahimovning fortepiano va orkestr uchun “Konsertino” asari – Ўқув қўлланма. – Т.:, 2009. –80 б.т., G’ofurova Sayyora

2007

 1. «Вопросы исполнительской интерпретации современных фортепианных сочинений композиторов Узбекистана» Учебное пособие, Т.2007 й.120 б.т Гумаров М. В.

2006

 1. «Итальянская музыка XX века в классе специального фортепиано» Учебное пособие, Т.2006 й.40 б.т.,  Полатханова Н. Ш.

Kafedraning ilmiy yonalishi

 • XXI asr musiqa ta’limi va muammolari;
 • Madaniyatshunoslik va san’atshunoslik sohasida tadqiqotlar olib borish.
 • Fortepiano maxsus fanlarini o’qitish uslubiyotini zamonaviy talablarini o’rgatish.