Malakaviy imtihon o‘tkazish jadvali

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi rektorining “30” aprel 2021-yil

111-U sonli buyrug‘iga 2-ilova

 

17.00.02 – “Musiqa san’ati” ixtisosligidan

malakaviy imtihon o‘tkazish jadvali

 

Talabgor bo‘lgan shaxsning

F.I.Sh.

Maxsus imtihonni o‘tkazish vaqti

1. Xaydarov Xumoyn Samijonovich

2021 yil 27 may

soat 10:00

2. Kutluchurina Alina Alfredovna
3. Islyamova Dilyara Rizaevna
4. Sedix Tatyana Tomovna
5. Zokirov Azizjon Rayimjonovich
6. Matyakubov Shavkat Batirovich