Magistratura mutaxassisliklari

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi

 

MAGISTRATURA
Mutaxassis-
liklar
kodi
Mutaxassisliklar
5A150101 Bastakorlik san’ati
5A150202 Musiqa san’ati
5A150501 Dirijyorlik:
5A150501 Dirijyorlik: xor dirijyorligi
5A150501 Dirijyorlik: opera simfoniya dirijyorligi
5A150601 Vokal san’ati: 
5A150601 Vokal san’ati:  akademik xonandalik
5A150601 Vokal san’ati:  an’anaviy xonandalik
5A150601 Vokal san’ati:  estrada xonandaligi
5A150701 Fortepiano (organ)
5A150702 Cholg‘u ijrochiligi:
5A150702 Cholg‘u ijrochiligi: torli cholg‘ular
5A150702 Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular
5A150702 Cholg‘u ijrochiligi: an’anaviy cholg‘ular
5A150702 Cholg‘u ijrochiligi: halq cholg‘ulari
5A150702 Cholg‘u ijrochiligi: estrada cholg‘ulari
5A151401 Musiqiy ovoz rejissyorligi