Kirish imtihonlari

 

Ijodiy imtihonlari

5111073 – Kasb ta’limi: Vokal san’ati

5111074 – Kasb ta’limi: Cholg‘u ijrochiligi

5150100 – Bastakorlik san’ati

5150201 – San’atshunoslik :musiqashunoslik

5150501 – Dirijyorlik: akademik xor dirijyorligi

5150502 – Dirijyorlik: opera-simfoniya dirijyorligi

5150503 – Dirijyorlik: harbiy (damli) orkestr dirijyorligi

5150504 – Dirijyorlik: xalq cholg‘ulari orkestri dirijyorligi

5150505 – Dirijyorlik: estrada orkestri dirijyorligi

5150601 – Vokal san’ati: akademik xonandalik

5150602 – Vokal san’ati: an’anaviy xonandalik

5150603 – Vokal san’ati: estrada xonandaligi

5150604 – Vokal san’ati: xor xonandaligi

5150701 – Cholg‘u ijrochiligi: fortepiano (organ)

5150702 – Cholg‘u ijrochiligi: torli cholg‘ular (skripka, alt)

5150703 – Cholg‘u ijrochiligi: torli cholg‘ular (violonchel, kontrabas)

5150704 – Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (fleyta, goboy)

5150705 – Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (klarnet, fagot)

5150706 – Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (valtorna, truba)

5150707 – Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (trombon, tuba)

5150708 – Cholg‘u ijrochiligi: puflama va zarbli cholg‘ular (zarbli cholg‘ular)

5150709 – Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (nay-qo‘shnay, bayan-akkordeon)

5150710 –Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (chang)

5150711 – Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (rubob prima, qashqar va afg‘on rubobi)

5150712 – Cholg‘u ijrochiligi: xalq (dutor, dutor bas, dutor kontrabas)

5150713 – Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (zarbli cholg‘ular)

5150714 –Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (g‘ijjay, g‘ijjak alt)

5150715 – Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (g‘ijjak qobuz-bas, g‘ijjak qobuz-kontrabas)

5150716 – Cholg‘u ijrochiligi: an’anaviy cholg‘ular

5150717 – Cholg‘u ijrochiligi: estrada cholg‘ulari (saksafon)

5150718 – Cholg‘u ijrochiligi: estrada cholg‘ulari (trombon)

5150719 – Cholg‘u ijrochiligi: estrada cholg‘ulari (truba)

5150720 – Cholg‘u ijrochiligi: estrada cholg‘ulari (gitara)

5150721 – Cholg‘u ijrochiligi: estrada cholg‘ulari (gitara bas)

5150722 – Cholg‘u ijrochiligi: estrada cholg‘ulari (zarbli cholg‘ular)

5150723 – Cholg‘u ijrochiligi: estrada cholg‘ulari (fortepiano)

5151400 – Texnogen san’at (musiqiy ovoz rejissyorligi)

Barcha ta’lim yo‘nalishlari (ko‘zi ojizlar uchun)