Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasi

  NORBEKOV ANVAR SHOMURODOVICH
Ilmiy darajasi va unvoni: Sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent
Lavozimi: Kafedra  mudiri
Qabul vaqtlari: Har kuni (10:00-15:00)
Tel.: (071) 244-36-45
E-mail: a.norbekov71@inbox.uz

  

Kafedra tarixi

       Kafedra 1936 yilda Konservatoriya tashkil etilishi munosabati bilan  “Tarix” va “Falsafa” kafedralari tashkil etilgan. 1986 yildan “Tarix” va “Falsafa”  kafedralari birlashib “Ijtimoiy-siyosiy fanlar” kafedrasi, 2009 yildan “Jismoniy tarbiya” kafedrasi xam qo‘shilib “Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasi deb nomlandi. Kafedragat.f.n., prof. I.A.Nemirovskiy, prof. A.Ziyatov, f.f.n., dots. T.Rasulova, i.f.n. Z.Degtyaryova, f.f.n., dots. M.G‘aniev, s.f.n., dots. A.Xaydarov, s.f.n.,dots. N. Berdaliev, f.f.d. S.Agzamxodjaeva, f.f.n. D.Ximmatov, t.f.n., dotsent T.Choriev, t.f.n. O‘. Xudoyqulovlar rahbarlik qilgan. Hozirdas.f.n., dotsent A.Norbekov boshchilik qilmoqda.

Kafedra professor-o‘qituvchila rmavjud barcha ta’limy o‘nalishlari va mutaxassisliklarda gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy fanlardan dars mashg‘ulotlarini olib boradilar. Joriy o‘quv yilida kafedra tarkibida 16 shtat birligida 20 nafar professor-o‘qituvchilar faoliyat ko‘rsatmoqda. Ulardan fan doktori, professor-2, fan nomzodi, dotsentlar-8, kattao‘qituvchilar-6, o‘qituvchi lavozimida-4 nafar.

Kafedra professor-o‘qituvchilarining o‘rtacha yoshi -50 yoshni tashkil qilib, bugungi kunda ilmiy pedagogik salohiyat o‘rtacha 45 foizni tashkil etadi.

Kafedra professor-o‘qituvchilari 16 ta fan bo‘yicha ma’ruza, seminar va amaliy mashg‘ulotlarni olib boradilar. Darslar o‘zbek va rus tillarida olib boriladi.

Hozirgi kunda kafedrada Falsafa fanlari doktori, Agzamxodjaeva, fan nomzodi, dotsentlar: NorbekovA. Sh., Rasulova T.S., Umarov S.S., Chariev T.X., Xudoyqulov U.K., Katta o‘qituvchilar: Tursunbaeva N.D., Abdujalilov B.S., Palibaeva Z. X., Mirzaev M. D., Akilov M. K., O‘qituvchilar: Absattorov B. M., Jabbarova S. R, Dexqonova M. O.,  Ro‘ziev A. E. O‘rindosh professor-o‘qituvchilar tarkibi: Fan doktori,  professorlar Mavrulov A. A.,  Fan nomzodi, dotsentlar:  Baxriev A. R.,  Amonov X. N. Katta o‘qituvchilar: RaxmatullaevJ. M. O‘qituvchilar: Karimova G. A. va boshqalar faoliyat yuritishmoqda.

 

Kafedra bakalavriat ta‘lim yo‘nalishi

5150100 – Bastakorlik

5150200 – San’atshunoslik (Musiqashunoslik)

5150500 – Dirijyorlik (Akademik xor dirijyorligi)

5150600 – Vokal san’ati (An’anaviy xonandalik)

5150600 – Vokal san’ati (Estrada xonandaligi)

5150600 – Vokal san’ati (Akademik (vokal) xonandalik)

5150700 – Cholg‘u ijrochiligi (Torli cholg‘ular)

5150700 – Cholg‘u ijrochiligi (Fortepiano (organ)

5150700 – Cholg‘u ijrochiligi (Estrada cholg‘ulari)

5150700 – Cholg‘u ijrochiligi (Puflama va zarbli cholg‘ular)

5150700 – Cholg‘u ijrochiligi (Xalq cholg‘ulari)

5150700 – Cholg‘u ijrochiligi (An’anaviy cholg‘u ijrochiligi)

5151400 – Texnogen san’at(Musiqiy ovoz rejissyorligi

Kafedra magistratura mutaxassiligi

5A150101-Bastakorlik san’ati

5A150202-Musiqa san’ati

5A150501-Dirijyorlik

5A150601-Vokal san’ati

5A150701-Fortepiano

5A1500702-Cholg‘u ijrochiligi

5A151401-Ovoz rejissyorligi

 

Kafedrada o‘qitiladigan fanlar

 

 Bakalavriyatda o‘qitiladigan fanlar (o‘zb/rus) :

 • O‘zbekiston tarixi;
 • Jismoniy madaniyat va sport;
 • Falsafa (Etika, estetika, mantiq);
 • Ma’naviyatasoslari.  Dinshunoslik;
 • Madaniyatshunoslik;
 • Valeologiya asoslari;
 • Iqtisodiyot nazariyasi;
 • Ekologiya;
 • Sotsiologiya;
 • Etnografiya;
 • O‘zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti;
 • Milliyg‘oya: asosiy tushuncha va tamoyillar;
 • Menejment asoslari

 

Magistratura  mutaxassisligida (o‘zb/rus):

 • Ilmiy tadqiqot metodologiyasi;
 • Milliyg‘oya: O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasi;

 

Kafedra professor-o‘qituvchilari

 1. Agzamxodjaeva Saida  Sabitxonova – Falsafa fanlari doktori, professor
 2. Rasulova Tatyana Salixovna – Falsafa. fanlari doktori, professor
 3. Umarov Saidvali  Saidaxmedovich – Iqtisod. fanlari nomzodi, dotsent
 4. Chariev Tursun  Xuvaevich – Tarix. fanlari nomzodi, dotsent
 5. Xudoyqulov O‘rol  Karimovich – Tarix. fanlari nomzodi, kattao‘qituvchi
 6. Tursunboeva Nasiba  Tastanovna – Kattao‘qituvchi
 7. Abdujalilov Bahrom  Sabirovich – Kattao‘qituvchi
 8. Mirzaev Muzaffar  Dilmurodovich – Kattao‘qituvchi
 9. Akilov Marat  Kamilovich – Kattao‘qituvchi
 10. Palibaeva Zulfiya  Xalmaxanovna – Kattao‘qituvchi
 11. Absattorov Baxtiyor  Mamarasulovich – O‘qituvchi
 12. Jabborova Salomatjon  Rajabovna – O‘qituvchi
 13. Dehqonova Mahmuda  Ortiqovna – O‘qituvchi
 14. Ro‘ziev Azimjon  Erkinovich – O‘qituvchi

  Kafedraning sobiq faxriy professor-o‘qituvchilari

 

Tarix fanlari nomzodi, professor. I.A.Nemirovskiy, Professor. A.Ziyatov, Iqtisod fanlari nomzodi,dotsent Z.Degtyaryova, Tarix fanlari nomzodi dotsent Kagan Yakov Yevseevich,  Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent  F. Pinhasova,  Falsafa fanlari nomzodi Muxsin G‘anievich G‘aniev. Katta o‘qituvchi Nikulin Aleksey Alekseevich, katta o‘qituvchi  Irina Muhammedova

Kafedraning hamkor tashkilotlari

 1. Kafedra quyidagi ta’lim muasasalari bilan o‘quv- uslubiy, ilmiy- tadqiqot sohasida
 2. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi;
 3. M. Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti;
 4. O‘zbekiston falsafa jamiyati;
 5. O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti;
 6. Toshkent davlat sharqshunoslik instituti;

7.Toshkent arxitektura va qurilish institutlari bilan hamkorlik qilib kelmoqda.

 

Kelgusida Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat pedagogika universiteti, Samarqand davlat universiteti, Moskva Davlat universitetining “Falsafa” fakultetlari bilan o‘quv va ilmiy –uslubiy sohada o‘z aloqalarni hamkorlik shartnomalari asosida o‘rnatishni rejalashtirgan.

Kafedra professor-o‘qituvchularining nashrlari

Ilmiy maqolalar ro‘yxati

Kafedra professor o‘qituvchilar tomonidan oxirgi uch yilda chop etilgan ilmiy ishlar

Kafedra mudiri v.b. dotsent A.Norbekov tomonidan chop etilgan ishlar:

– “Jamoatchilik fikri va demokratiya” mavzusidagi ilmiy maqolasi Jamiyat va boshqaruv jurnalida chop etilgan.  1999y., 1-2 sonlari 65-66 betlar;

– “Ijtimoiy kafolat – barqarorlik mezonidir” mavzusidagi ilmiy maqolasi Qonun himoyasida jurnalida chop etilgan. 2004y, 1-son, B. 34-35.

– “Ijtimoiy kafolat-barqarorlikning muhim omilidir” mavzusidagi ilmiy maqolasi Tahlil va istiqbol», STIBOM jurnali  2004y,  75-77 betlar 5-son.

“Yoshlar tafakkurini yuksaltirishda san’at va sportning o‘rni” mavzusidagi ilmiy maqolasi Ta’lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar jurnalida chop etilgan. 2016y, 3-son, B. 13-16

– O‘zbekiston  Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi va O‘zbekiston faylasuflari Milliy jamiyati tomonidan tayyorlanib nashr etilgan Ma’naviyat asosiy tushunchalar izohli lug‘atida (3-tamaqola) ham muallif sifatida ishtirok etgan. T. G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi. T.:  2009y

 

Xorijiy mamlakatlarda chop etilgan ishlar:

– Молодеж со здоровы мышлением «Форум по искусству и образованию китая-Средней Азии»  2016г. 6-8 сентября Синсзянский институт искусство КНР  15-17 ст.

 

Oquvuslubiyishlar

Ijtimoiysiyosat (o‘quv-qo‘llanma). “Fanvatexnologiya” nashriyoti,  Toshkent  2010y

 

Iqtisod. fanlari nomzodi, dotsent Umarov S.S.

 1. Milliy iqtisodiyotni o‘sishida va tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirishda xorijiy investitsiyalar rolining o‘sib borishi. UzMU  Ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari 2015 yil 16 may. 0,3 b.t.
 2. Qishloq aholisi bandligini ta’minlashda ASM ning roli. UzMU  Ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari 2015 yil 30 sentyabr 0,3 b.t.
 3. Некоторые аспекты развития трудового потентсиала Узбекистана. Тезис. УзМУ Илмий-амалий конферентсия материаллари 2015 йил 30 сентябр 0,3 б.т.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti tomonidan tashkil etilgan Respublika ilmiy-amaliy anjumanida “Milliy iqtisodiyotni o‘qishida va tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirishda xorijiy investitsiyalar rolini o‘sib borishi”, “Qishloq axolisi bandligini ta’minlashda ASM ning roli” va “Некоторые аспекты развития трудового потентсиала Узбекистана” maqola

Tarix. fanlari. nomzodi. dotsent  X.T.Chariev

2016 йил

O‘zbekiston davlat konservatoriyasining 80 yillik yubiley sanasiga bag‘ishlangan “Yoshlar ma’naviyatni yuksaltirishda musiqa san’atining o‘rni va axamiyati” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Sohibqironning tarixshunoslikdagi o‘rni (moziy sahifalari)”  304-308 betlar

 

Katta o‘qituvchi Tursunboeva N. T.

2016 йил

1.“Moziydan sado” jurnali  №4  (72) 2016 y.  “Barhayot ta’limotlar” (20-21 betlar)

2.“Молодой учёный”-Междунородный научный журнал. № 9 (113)-2016 й.

“Формирование мировоззрения молодёжа в условиях глобализации массовой культуры”.

(1198-1290)

 

Monografiyalari ro‘yxati

2017 йил

 1. Расулова Т.С.Улугбек-устремлённый или зов негасимой далёкой звезды Монография 2017 21 б.т.

2016 йил

 1. Tursunboeva N.T. “O‘zbekistonda zamonaviy san’atshunoslikning dolzarb muammolari” mavzusidagi (jamoaviy) hammualliflik monografiya-2016 y “Barkamol avlod tarbiyasida Sharq mutafakkirlari merosining o‘rni” (241-244 betlar)

2013 йил

 1. Расулова Т.С «Джелал-ад-Дин Мухаммад Акбар – Подвижник Космической Эволютсии». Монография 2013 22 б.т

2011 йил

 1. Расулова Т.С. Амир Темур-светоч Азии или знаке судбе Сахибкуран Монография 2011 20б.т

2007 йил

 1. Agzamxodjaeva S.S Ijtimoiy ideal va ma’naviy xayot. Monografiya. T. 2007 y. 14,5 t

 

O‘quv-uslubiy ishlar ro‘yxati

2014 йил

1.Фалсафа фанлари доктори, профессор Agzamxodjaeva S.S. Ma’naviyat asoslari Darslik 2014  18 b.t

 

2014 йил 

2.Катта ўқитувчи Tursunbaeva N.D. O‘zbekiston tarixi Uslubiy qo‘llanma 2014   9 b.t

 

2014 йил

3.Катта ўқитувчи Palibaeva Z.X. Valeologiya asoslari Uslubiy qo‘llanma 2014   8 b.t

 

 

O‘quv-metodik faoliyat:

 •  O‘quv-metodik ishlar tizimli ravishda ishlab chiqiladi va yangilanadi;
 • Davlat ta’lim standartlari, namunaviy va ishchi o‘quv rejalari, kafedra fanlari bo‘yicha namunaviy va ishchi o‘quv dasturlari;
 • Kafedrada o‘qitiladigan fanlar bo‘yicha ma’ruza matnlari muntazam yangilanib borilmoqda;
 • O‘quv qo‘llanmalar tayyorlash va chop etish taqvim rejaga ko‘ra amalga oshirilmoqda.

       Agzamodjaeva Saida Sabitxanovna– “Ijtimoiy ideal va O‘zbekistonda ma’naviy taraqqiyot muammolari”  mavzusida doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan.

       Rasulova Tatyana Salixovna– “Принтспи художственного обопшение”  (наматериали производения оперного жанра)  mavzusida;

Ximmatov Davlat Axatqulovich- Globallashuv sharoitida milliy mafkurani takomillashtirish muammolari (ijtimoiy-falsafiytahlil)” mavzusida;

Norbekov Anvar Shamurodovich– “O‘zbekistonda ijtimoiy kafolat tizimini yaratish muammolari”  (Siyosiy –sotsiologik tahlil).

Chariev Tursun Xuvaevich– “O‘zbekistonda ilmiy-pedagogik kadrlarni shakllanishi (20-30 y.y)” (muammolar, tajriba, saboqlar)

        Umarov Sayidvali Sayidaxmedovich-“Источники формирования и исползования реалных доходов населения” (например города Ташкента)

Xudoyqulov Urol Karimovich- “O‘zbekistonning janubiy viloyatlarida yengil oziq-ovqat sanoati: natija va muammolari” (1970-1990 yilar) nomzodlik dissertatsiyalarini himoya qilgan.

 

Bugungi kunda kafedra a’zolaridan

Dotsent T. Choriev «XX –asrning birinchi choragida O‘zbekiston milliy ziyolilari. 1901-1924 yillar tajriba va saboqlar» mavzusida;

Dotsent A. Norbekov “O‘zbekistonda jismoniy imkoniyati cheklangan fuqarolarga madaniyat va san’at muassasalarida ijtimoiy xizmat ko‘rsatish muammolari” mavzusida fan doktori (DSc) ilmiy darajasini olish bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqda.

O‘qituvchi S. Jabbarova “Globallashuv jarayonida manaviy begonalashuvning ijtimoiy-falsafiy tahlili” mavzusida;

O‘qituvchi B. Absattorov “Inson axloqiy kamolotida mezon va me’yor muammosining falsafiy tahlili” mavzusida falsafa doktori (Ph.D) dissertatsiyasi ustida ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqdalar

Kafedraning  ilmiy yo‘nalishi

– “Fuqarolik jamiyatida musiqa san’ati rivojlanishining ijtimoiy omillari” mavzusi doirasida kafedra professor –o‘qituvchilari o‘zlarining ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqdalar.

Kafedraning  ilmiy loyihalari

Kafedra mudiri vazifasini bajaruvchi dotsent A.Norbekov  Birlashgan Millatlar Tashkiloti YUNISEFning bolalarni ijtimoiy himoya qilish bo‘limi va Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi bilan ham korlikdagi “Ijtimoiy ish xodimlarning ma’naviyatini yuksaltirish omillari” mavzusidagi xalqaro grantda asosiy ijrochi sifatida ishtirok etgan. (2008-2012 yillar)

Bugungi kunda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Fan va texnologiyalarni rivojlantirishni muvofiqlashtirish qo‘mitasi tomonidan tasdiqlangan A1-081- “XX-XXI asr boshlarida o‘zbek xalqi san’atidagi transformatsiya jarayonlari (tarixiy tahlil)” mavzusidagi 2015-2017 yillarga mo‘jallangan amaliy grantda Norbekov Anvar yetakchi ilmiy xodim sifatida loyiha doirasida jamoatchilik asosida tadqiqot ishlarini olib bormoqda.

Kafedra  professor -o’qituvchilarining Respublika va xalqaro grantlarda ishtiroki

 • йиллар

1.Yoshlarda vatanparvarlik dunyoqarashini shakllantirishning ilmiy pedagogik texnologiyalari yagona tizimini ishlab chiqish. Fundamental 2015-2017 yillar Prezident I.A.Karimov asarlari asosida o’quv-metodik qo’llanma yaratish Grant rahbari S.Agzamxodjaeva

 

2014 йил

2.Milliy g’oya veb-saytini yaratish Respublika Amaliy 2013-2014 yilla Veb-sayt yaratildi. Grant rahbari S.Agzamxodjaeva

 

2015-2017 йиллар

3.А-1-69 “Falsafa (qullash sohasi) mutaxassisligi magistrantlarining professional kompetensiyasini yuksaltirishning O’quv metodik ba’zasini takomillashtirish ”Amaliy 2015-2017 yillar Konferensiya o’tkaziladi hamda to’plam chop etiladi. Grant a’zosi D.Himmatov