Ijodiy imtihon o’tkaziladigan joy

108-xona san’atshunoslik:musikashunoslik (ixtisoslik,garmoniya)

112- xona Cholgu ijrochiligi:Puflama va zarbli cholgular (ixtisoslik)

114 – xona Cholgu ijrochiligi:Puflama va zarbli cholgular (garmoniya)

Cholgu ijrochiligi:Xalk cholgulari (garmoniya)

Professional ta’lim(vokal san’ati) (solfedjio)

Organ zal- Professional ta’lim (vokal san’ati)(ixtisoslik)