(O‘zbek) “Milliy cholg‘u” ilmiy ishlab-chiqarish eksperimental laboratoriyasi