Doktorlik dissertasiyasini tayyorlash va rasmiylashtirish