Bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi

 

BAKALAVRIAT
Ta’lim yo‘na-
lishlari kodi
Ta’lim yo‘nalishlari
5150100 Bastakorlik san’ati
5150201 San’atshunoslik: musiqashunolik
5150500 Dirijyorlik:
5150501 Dirijyorlik: xor dirijyorligi
5150600 Vokal san’ati:
5150601 Vokal san’ati:  akademik xonandalik
5150602 Vokal san’ati: an’anaviy xonandalik
5150603 Vokal san’ati: estrada xonandaligi
5150700 Cholg‘u ijrochiligi:
5150701 Cholg‘u ijrochiligi: fortepiano (organ)
5150702 Cholg‘u ijrochiligi: torli cholg‘ular
5150703 Cholg‘u ijrochiligi: yog‘och-damli cholg‘ular
5150704 Cholg‘u ijrochiligi: mis-damli va zarbli cholg‘ular
5150705 Cholg‘u ijrochiligi: mizrobli xalq cholg‘ular
5150706 Cholg‘u ijrochiligi: komonli o‘zbek xalq cholg‘ular
5150707 Cholg‘u ijrochiligi: damli va urma xalq cholg‘ular
5150708 Cholg‘u ijrochiligi: an’anaviy cholg‘ular
5150709 Cholg‘u ijrochiligi: estrada cholg‘ulari
5151400 Texnogen san’at: musiqiy ovoz rejissyorligi