OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI HUZURIDAGI MADANIYAT VA SAN’ATNI RIVOJLANTIRISH JAMGʻARMASINING BIRINCHI XALQARO GRANT DASTURI

OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI HUZURIDAGI MADANIYAT VA SAN’ATNI RIVOJLANTIRISH JAMGʻARMASINING BIRINCHI XALQARO GRANT DASTURI

Oʻzbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniyat va sanʻatni rivojlantirish jamgʻarmasi birinchi marta chet el oliy oʻquv yurtlarida oʻqishuchun stipendiya dasturi ochiq tanlovini e’lon qiladi.

2019-yilda talabalar Milliy tadqiqot universitetining“Высшая школа экономики” (Moskva) va “Garaj” zamonaviy san’at muzeyining “Zamonaviy san’atda kuratorlik amaliyotlari” magistrlik dasturida 2 yillik ta’lim uchun grant qoʻlga kiritishlari mumkin.

Kurs zamonaviy tasviriy amaliyotda mavhum rasmlardan tortib video-rassomlarning ishlarigacha, shuningdek, mahoratli eksperimentlarga oid turli hodisalarni his qilish va tahlil qilish uchun kurator va san’at menejerlarini tayyorlashga yoʻnaltirilgan. Magistratura dasturi haqida batafsil ma’lumot va dasturda ishtirok etish uchun kerakli hujjatlar roʻyxati buerda:https://www.hse.ru/ma/curator/about

Tanlovda magistrlik dasturining talablariga javob beradigan oliy ma’lumotli nomzodlar ishtirok etishlari mumkin.

 

Tanlov bosqichlari:

Tanlov uch bosqichda o’tkaziladi:

 • Birinchi bosqichda nomzodlar Milliy tadqiqot universitetining Oliy maktabida va “Garaj” Zamonaviy san’at muzeyida “Zamonaviy san’atda kuratorlik amaliyotlari” magistrlik dasturiga tanlovda ishtirok etish uchun portfolio topshirishlari kerak. Siz berilganlink orqali talab qilinadigan shartlar va zarur hujjatlarning roʻyxati bilan tanishishingiz mumkin: https://www.hse.ru/ma/curator/news/289422163.html

Portfolioni Oliy maktabning saytida topshirishning oxirgi muddati: 25 iyulga qadar.

 

 • Birinchi bosqichning ikkinchi qismiga oʻtish uchun tanlov ishtirokchilari hujjatlarni elektron shaklda berilgan link orqali Madaniyat va san’atni rivojlantirish jamgʻarmasiga yuborishlarikerak: https://forms.gle/HZzg44PyAEcbrWop9.Tegishli hujjatlarni toʻldirish va taqdim etish talab qilinadi.
 • Birinchi bosqichni muvaffaqiyatli topshirgan ushbu grant dasturining ishtirokchilari uchun ikkinchi tanlov bosqichi O’zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi binosida “Высшая школа экономики”va “Garaj” zamonaviy san’at muzeyi tanlov komissiyasi bilan onlayn intervyu boʻlib, u Toshkent sh. Taras Shevchenko, 1. manzilida boʻlib oʻtadi.
 • Zarurat bo’lganda, Jamgʻarma uchinchi qoʻshimcha bosqichni oʻtkazish huquqini oʻzida saqlab qoladi. U ushbu tanlovning dastlabki ikkibosqichidan oʻtgan nomzodlar bilan Jamgʻarmaning ichki komissiyasi a’zolari bilan yuzma-yuz suhbat shaklida o’tkaziladi.
 • Grantlar tanlovi Oʻzbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniyat va san’atni rivojlantirish jamgʻarmasi toʻgʻrisidagi Nizomi asosidagi Grant dasturining bir qismidir.

 

Dasturda ta’lim olish uchun beriladigan grant quyidagi harajatlarni qoplaydi:

 • Shartnomaning umumiy qiymati;
 • Moskva shahrida magistrantningoʻqish muddati davomida yashashharajatlari;
 • Oziq-ovqat, ichki transportharajatlari;
 • Oʻqish vaqtida 4 ta aviachiptaharajatlari;
 • Tibbiy sugʻurta (eng kam stavka boʻyicha).

 

 

Baholashmezonlari:

 • Akademik oʻzlashtirish;
 • Ilmiy-tadqiqotishlari;
 • Analitikko’nikmalar;
 • Tashkiliyko’nikmalar;
 • Rivojlanishgaboʻlganmotivatsiya;
 • Ijtimoiyfaollik;
 • Tanlangansohaningahamiyati, afzalliklarivauningmadaniyathamdasan’atsohasinirivojlantirishdagi oʻ

 

Tanlovjadvali:

– HSE veb-saytidaarizalarniqabulqilish: 2019 yil 25 iyulgaqadar

– Fond saytidaarizalarniqabulqilish: 30 iyulgacha.

– 1-bosqichga arizalarnikoʻrib chiqish: 2019 yil 30-iyuldan 3-avgustgacha;

– 1-bosqich natijalarinie’lonqilish: 2019 yil 5 avgust

– Ikkinchibosqichdaonlaynintervyu: 2019 yil 8 avgust

– Jamgʻarmakomissiyasibilanyuzma-yuzsuhbat (zarurboʻlganda): 2019 yil 13 avgust

– Tanlovnatijalarinisaralash: 14 dan 16 avgustgaqadar

– Gʻoliblarnie’lonqilish: 2019 yil 20-avgustdan kechiktirmasdan.

 

Tanlovg’oliblariuchunjadval:

Gʻoliblarbilanshartnomamunosabatlarinituzish: tanlovnatijalarie’lonqilingankundanboshlab 10 ishkuniichida;

Stipendiya toʻlovlari: 2019 yilsentyabroyioxirigacha.

Grantlartanlovidaishtiroketishshartlari:

 • Tanlovda 30 yoshgachaboʻlgannomzodlarishtiroketishimumkin;
 • Raqobatchilarbirvaqtning oʻzidabirnechtastipendiyadasturlari gʻolibiboʻlishimumkinemas;
 • Jamgʻarmaakademikintizombuzilsa, ta’limmuassasasiakademikkoʻrsatkichibuzilsa, uzrsizdarsqoldirish, ichkiqoidalarvauniversitetqoidalarigarioyaqilmaslik, yotoqxonadayashashqoidalarinibuzish (agar talabayotoqxonadayashasa), fors-major holatlariyuzbergantaqdirdata’limgrantini toʻlashni toʻxtatishhuquqini oʻ Vashuningdekbundayholatlargatabiiyofatlar (zilzila, yersilkinishi, boʻron, qurgʻoqchilikvaboshqalar) yokiijtimoiy-iqtisodiyvaziyatlar (urushvaqti, import vaeksportta’qiqlarivahokazo) ham kiradi. Moliyalashtirishnito’xtatibturishto’g’risidagiqarorMadaniyatvasan’atnirivojlantirishjamg’armasitanlovkomissiyasitomonidanqabulqilinadi;
 • Grant miqdoriqabulqiluvchitashkilotninghisobraqamiga oʻtkaziladi;
 • Talabaikkiyillikmagistrlikdasturigaqabulqilingantaqdirda, Jamgʻarmayozgita’tilvaqtida OʻzbekistonRespublikasitashkilotlarivamuassasalaridaamaliyot oʻtashuchuntalabalarnijalbqilishhuquqigaega;
 • Grantolgantalabategishlilitsenziya (bakalavr/magistr) olganidan soʻng uch oy davomidaJamgʻarmagrantikomissiyasiqaroribilan OʻzbekistonRespublikasiMadaniyatvazirliginazoratidagimadaniyatvasan’atmuassasalaridaishlaydi. Talabakamidabiryilishlashitalabqilinadi.
 • OʻqishdavridavomidatalabalarshaxsiyxavfsizligiuchunJamgʻarmajavobgaremas;
 • Jamgʻarmayozgita’tilvaqtidatalabaharajatlarini (turar-joyi, ovqatlanishi, ichki transport) qoplamaydi;
 • Oʻquvjarayonida (favquloddavaziyatlar,sogʻliqyomonlashuviholatlarivaboshqalar) rejadantashqaritalaba Oʻzbekistongaqaytibkelganida, aviachiptaharajatlaritalabatomonidanamalgaoshiriladi.

 

Grant dasturining gʻoliblariorttirilganbilimlarivaqobiliyatlaribilan oʻrtoqlashaoladigan, yangi gʻoyalaryarataoladigan,ularniamalgaoshirishvanatijalariuchunmas’uliyatni oʻz zimmasigaoladiganijodkorkishilar, shuningdek, umumiyfikrgaegainsonlarguruhini toʻplashgatayyorboʻlganvaumumiymaqsadgaerishishgaahdqilganshaxslarboʻlishimumkin.

Share