«Fiestalonia-Almaty»Fiestalonia -Milenio» korik tanlovida qatnashib faxrli Grand Pri sohibasi

"Fiestalonia-Almaty"Fiestalonia -Milenio" korik tanlovida qatnashib faxrli Grand Pri sohibasi

Nietullаeva Aziza Usen qizi O‘zbekiston Davlat Konservatoriyasining xalq cholg’ularida ijrochilik kafedrasining 4 bosqichida dutor sozida dotsent Ruzibi Khodjaeva sinfida tahsil olib kelmoqda, sinf jo’rnavozi Nodira Saliyeva bilan birgalikda Qozog‘istonda bo’lib o’tgan «Fiestalonia-Almaty»Fiestalonia -Milenio» korik tanlovida qatnashib faxrli Grand Pri sohibasi bo’ldi.

Share